martes, 12 de enero de 2016

¡¡ LA PRIMERA DEL ANY !!

Titol y pel.licula cortesia de "DANIPRODUCTIONS" , el nostre flamant nou president e impulsor de una major utilització del catalá en aquest BLOG.

No hay comentarios: